V četrtek in petek,  12 in 13. aprila 2018, se je v prostorih Ekonomske fakultete odvijal dogodek Društva študentov računovodstva in revizije (DŠRR), tekmovanje »Mladi računovodja« v sodelovanju s Katedro za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti. Dogodek je bil organiziran drugo leto zapored. Udeležilo se ga je 160 študentov iz Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovne fakultete, Univerze v Mariboru, Visoke šole za računovodstvo in finance ter iz Fakultete za matematiko in fiziko, Univerze v Ljubljani, kar je preseglo naša pričakovanja.

Dogodek je sooblikovalo 5 podjetij iz revizijskega in računovodskega trga. Prisotni so bili Ernst&Young, PwC, BDO revizija, KPMG in Unija računovodska hiša.

Študentje so v okviru dogodka tekmovali v ekipah in še posamezno na teoretičnem testu, katerega so oblikovali profesorji iz fakultet s katerih so prihajali tekmovalci. Timski del tekmovanja je temeljil na različnih študijah primerov, ki so jih pripravila podjetja s področja računovodstva, davkov, revizije in vrednotenja podjetij. Študentje so tako v dveh različnih tekmovanjih izkazali tako teoretično kot tudi praktično znanje in skupaj s profesorji ter predstavniki podjetji vzpostavili prijetno vzdušje skozi celoten potek tekmovanja.

Dogodek se je izkazal kot zelo privlačen za študente z vidika druženja, navezovanja stikov s podjetji in študenti drugih fakultet. Tekmovanje je bilo zanimivo tudi za podjetja, saj so iskali potencialne kadre s točno določenega področja in hkrati strmeli k večanju prepoznavnosti ter navezovanju novih stikov.

Društvo študentov računovodstva in revizije se želi ob tej priložnosti zahvaliti vsem podjetjem za aktivno sodelovanje in izkazano zaupanje, Ekonomski fakulteti na čelu z dekanjo dr. Metko Tekavčič, ki nas je nagovorila na uvodnem in zaključnem delu dogodka, Katedri za računovodstvo in revizijo za vso pomoč ter sodelovanje ter vsem sponzorjem, ki so naš dogodek še dodatno materialno in finančno podprli.