Skip to main content Skip to search

Šola prestrukturiranja

Šola o prestruktoriranju

ŠOLA PRESTRUKTURIRANJA 2015

Šola prestrukturiranja je projekt, organiziran prvič v novembru 2015. Nastal je v sklopu štirih predavanj vrhunskih slovenskih strokovnjakov, ki večinoma delujejo na področju poslovnega in finančnega svetovanja podjetjem (t. i. M&A, Due Diligence, finančno in poslovno prestrukturiranje,…).

Brezplačna predavanja so pokrivala tako pravno kot tudi ekonomsko področje, kar je bilo zaradi prekrivanja dveh povezanih strok še posebno zanimivo za študente. Zaradi tega je Društvo DŠRR na delavnico letos prvič povabilo tudi 15 študentov Pravne fakultete v Ljubljani ter Evropske pravne fakultete v Ljubljani. Povezovanje študentov dveh različnih področij je tako spodbudilo izmenjavo različnih mnenj, kar je prispevalo k dodatni pestrosti predavanj.

Projekt je pokrival štiri povezana področja. Delavnico smo otvorili s predavanjem o uspešnem upravljanju s terjatvami. To, da ima podjetje visoke prihodke, ne pove kaj veliko, če denimo poslovodstvo ali finančna služba tega denarja ne znata izterjati. Za uspešno izterjavo so najbolj potrebni partnerski odnosi do strank ter aktivno spremljanje zamud pri plačilih. V sklopu predavanja smo prikazali najbolj pogoste pogodbe, ki jih mora poznati vsak računovodja (kompenzacija, asignacija, odstop terjatev, izvršba, izvršnica). Obdelali pa smo tudi konverzije terjatev v kapital. Predavanje smo zaključili z zelo kratkim pregledom postopkov insolventnosti. Delavnico smo nadaljevali s predavanjem o poslovnem in finančnim prestrukturiranju podjetja. Dotaknili smo se finančne analize računovodskih izkazov, pri čemer pa nam je bilo razloženo, da naj ob tem gledamo širšo sliko poslovanja podjetja. Za razumevanje slednjega je nujno poznavanje poslovnih procesov v podjetju. Predavatelj je poudaril, naj v sklopu analize odgovorimo na sledeča vprašanja:
– Ali podjetje pozna svojo strategijo ter ali jo uspešno izvaja?
– Kakšno dodano vrednost ustvarja podjetje?
– Kakšno je njegovo poslovanje v primerjavi s panogo?
– Kakšen je ekonomski dobiček podjetja?
– Kako uravnotežiti rast prihodkov in sredstev s poslovno politiko in politiko financiranja?

Naslednje predavanje je pokrivalo področje vrednotenja ter skrbnega pregleda podjetja. Predavatelj je razložil, da je za delo ocenjevalca vrednosti podjetij ključno dobro branje bruto bilance, ter opisal oba postopka. Delavnico smo zaključili s predavanjem o postopkih zaradi insolventnosti. Zadnja tema je tako pokrivala pravni okvir insolvenčnega prava, vrste postopkov z njihovimi opisi, upraviteljev položaj ter njegove obveznosti, zaključili pa smo s kratko predstavitvijo Zbornice upraviteljev Slovenije.

 

»Pri organizaciji predavanj smo izhajali iz potreb podjetij, ki se znajdejo v finančnih težavah. Velikokrat je posledica tega neuspešno vodenje financ: prezadolžitev, neuspešno izvedeno planiranje prihodkov ter stroškov v povezavi z denarnim tokom ali pa napačne odločitve poslovodstva, ki lahko pripeljejo do nepotrebnih likvidnostnih težav podjetij.« Helena Rangus, organizatorka, o izbranih temah predavanj  

 

 

Uspešno upravljanje s terjatvami nam je predstavila ga. Sanja Savič, vodja Deloitte Legal oddelka v Sloveniji, ter njena sodelavka ga. Tatjana Božič. Zadnji del predavanja je izvedel g. Matej Planinc iz Odvetniške pisarne Planinc in Potočar.

Poslovno in finančno prestrukturiranje podjetja nam je predstavil g. Jože Kaligaro, partner v podjetju JK in partnerji ter CEO družbe Livar, d.d.

Vrednotenje in skrbni pregled nam je predstavil g. Matjaž Filipič, partner v podjetju KF Finance d.o.o.

Postopke zaradi insolventnosti nam je predstavil g. Marko Zaman iz odvetniške pisarne Zaman d.o.o., ki je tudi predsednik Zbornice upraviteljev Slovenije.

 

Vsem predavateljem se za kakovostno izvedbo predavanj še enkrat iskreno zahvaljujemo!
Z udeležbo na vseh štirih predavanjih je študent pridobil certifikat s strani našega društva z uradnimi žigom ter podpisom predsednice in organizatorke projekta. S tem smo nagradili vestne študente, ki iščejo dodatna znanja ob študiju na fakulteti.

 

Študentje, hvala za vaše sodelovanje ter lepo vabljeni tudi naslednje leto!
FB stran dogodka: KLIK

 

ŠOLA PRESTRUKTURIRANJA 2016

Tudi v letu 2016 smo v društvu organizirali delavnico Prestrukturiranje podjetij. Potek predavanj si je sledil v sledečem zaporedju:

  1.  Predavanje: Postopki zaradi insolventnosti; g. Miha Mušič, stečajni upravitelj, Palmar d.o.o
  2. Predavanje: Vrednotenje podjetja ter skrbni pregled, NPL; g. Dejan Jelisavac, vodja postopkov za nakupe slabih terjatev, KF Finance d.o.o.
    Novost v letošnjem letu je bila poleg postopka vrednotenja podjetja ter skrbnega pregleda, tudi predstavitev teme nedonosnih terjatev ali non performing loans (NPLs).
  3. Predavanje: Poslovno in finančno prestrukturiranje podjetja v praksi; g. Jože Kaligaro, CEO Livar d.d., JK Partnerji d.o.o.
  4. Predavanje: Uspešno upravljanje s terjatvami; ga. Sanja Savič, vodja Deloitte Legal oddelka

 

—-

Nekateri vtisi udeležencev: 
“Šola prestrukturiranja je odlična možnost, že kot študent prava pridobiti koristne in uporabne informacije tudi iz ekonomskega področja. Odlični predavatelji, kvalitetna vsebina in veliko uporabnih nasvetov.”  Nikola Georgievski, študent Pravne fakultete

“Pohvalno, odlično izpeljano. Hvala za prenos znanja, ki je vam verjetno samoumevno, nam mladim pa odpira nove poglede.”  Anton Čotar, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

“Odlični predavatelji, podanih je bilo veliko informacij, ki so ključne za razumevanje oz. širšo sliko pri študiju/delu. Predavanja so bila dinamična in podkrepljena z izkušnjami v praksi.”  Anonimno, EF

“V bodoče bi si želel delavnice, kjer bi študentje še sami izvedli vrednotenje podjetja v praksi.”  Anonimno, EF

“Več takšnih predavateljev, ki se prav zares potrudijo narediti delavnico zanimivo in niso tu samo zato, da nekaj promovirajo in se potem hvalijo, kako so oni speljali že X število predavanj na neko temo. Dejansko si dobil občutek, da je delavnica namenjena študentom in ne izpopolnjevanju CVja predavateljev.”  Anonimno, EF

“Predvsem lažje dojemam podjetje kot celoto in ne kot zgolj konglomerat procesov. Razumem, da naj bi imelo podjetje cilje in da je delo brez usmerjenosti lahko dobro opravljeno, a vseeno nesmiselno.”  Anonimno, PF

____

“Vse štiri delavnice so bile po mojem mnenju ene izmed boljših! Želel bi si še več takih delavnic z gosti iz prakse. Prav tako mi je všeč ideja certifikata v kolikor se udeležiš celotnega sklopa, saj imaš ob koncu neko potrdilo, ki ti po mojem mnenju pomaga pri pridobivanju zaposlitve. Vsa pohvala organizaciji in DŠRR!”
Anonimno, EF

____

O predavateljih je bilo iz strani študentov izpostavljeno sledeče:

Mag. Jože Kaligaro
“Predavatelj je odličen, lahko je za vzor mnogim predavateljem. Pri tem predavatelju bi poslušala še kakšno predavanje/delavnico.”
“Predavatelj, ki zna pritegniti pozornost.”

Miha Mušič
“Hvala predavatelju za njegov čas! Zanimivo predavanje.”

Mag. Dejan Jelisavac
“Želel bi si še kakšna predavanja na temo skrbnega pregleda predavatelja.”

Mag. Sanja Savič
“Predavanje je prehitro minilo. Hvala za praktične razlage predavateljice.”

 

Hvala tudi letos vsem predavateljem in študentom za aktivno sodelovanje!  🙂