Skip to main content Skip to search

Šola o davkih

Predstavitev delavnice

ŠOLA O DAVKIH  2018

DSRR v sodelovanju z EY pripravlja šolo o davkih, ki bo potekala med 18.-21. junijem 2018. Več informacij najdeš v brošuri  TUKAJ.

 

ŠOLA O DAVKIH  2016

Šola o davkih je že tradicionalen projekt našega društva DŠRR ter je potekala tretje leto zapored. V okviru projekta so se izvedla 3 predavanja, kjer so se imeli udeleženci priložnost seznaniti s ključnimi davki, ki neposredno bremenijo podjetje in s tem igrajo veliko vlogo pri poslovodstvu. Tovrstno znanje je predvsem pomembno pri vedah kot je računovodstvo, kontroling in poslovodstvo.

Predavanja so vodile izkušene davčne izvedenke iz revizorske hiše Deloitte. Predavanja so bila obarvana s praktičnimi primeri. Tako nam je bilo na pregleden način posredovano znanje, ki je ključno za opravljanje naših poklicev.

Časovnica:

  1. Davek od dohodka pravnih oseb, 20. april 2016 (ga. Alenka Škofič Klanjšček)
    2. Dohodnina,10. maj 2016 (ga. Sonja Omerza)
    3. Davek na dodano vrednost, 12. maj 2016 (mag. ga. Alenka Gorenčič)

 

Letos nam je Ekonomska fakulteta za delavnico namenila večje učilnice, tako je lahko tovrstno znanje pridobilo namesto običajno 50 udeležencev/študentov kar 150 udeležencev. Hvala tudi predavateljem za izvedbo predavanj ter se vidimo naslednje študijsko leto!

ŠOLA O DAVKIH  2015 

 

Šola o davkih je projekt, ki je bil prvič izveden spomladi 2014. V letu 2015 smo delavnice ponovno izpeljali. Šola o davkih je sestavljena iz štirih davčnih področij – Davek od dohodka pravnih oseb, Dohodnine, Zakona o davčnem postopku in Davka na dodano vrednost. Z nami sodelujejo strokovnjaki iz podjetji Ernst&Young Svetovanje d.o.o. (v nadaljevanje EY) in Deloitte Svetovanje d.o.o. (v nadaljevanju Deloitte). Projekt je eden izmed najbolj obiskanih s strani študentov na Ekonomski fakulteti. Predavanja potekajo v prostorih Ekonomske fakultete. Študentje se lahko prijavijo preko sistema CERŠ, prednostno se na delavnice lahko prijavijo člani našega društva.  Z udeležbo na vseh štirih delavnicah študent dobi certifikat s strani društva z uradnimi logotipi obeh partnerskih podjetij na predavanjih Šola o davkih. S tem želimo nagraditi vestne študente, ki iščejo dodatna znanja.

Davek od dohodka pravnih oseb nam je predstavila Andreja Škofic Klanjšček, direktorica davčnega oddelka v Deloitte, poleg pa sta predavala tudi Martin Zalar in Nina Žefran (oba zaposlena v Deloitte). Po kratki predstavitvi ZDDPO-2 so predstavili sistematiko davčnega obračuna DDPO. Razložili so nam tudi karakteristike obdavčitve dohodkov, ki imajo vir  v Sloveniji ter pregled posameznih davčnih kategorij in njihovega vpliva na DDPO (davčni odtegljaji, transferne cene…). Omenili so tudi davčne olajšave in posamezne postavke davčnega obračuna. Na koncu so predstavili še praktičen primer.

Dohodnino so nam predstavili Tanja Magister (managerka v oddelku davčno svetovanje), Bara Gradišar in Mitja Lukan iz podjetja Deloitte. Opisali so kdo je zavezanec za dohodnino, kako se obdavčijo dohodki iz zaposlitve, kako so povezani avtorski honorarji, pogodba o delu, izplačila nadzornikom in dohodek iz oddajanja premoženja v najem z dohodnino. Zanimivo je bilo poslušati tudi o izplačilih ob prenehanju delovnega razmerja in o mednarodnem vidiku izplačil obresti in dividend fizičnim osebam. Tudi pri tej delavnici je bilo predstavljeno nekaj praktičnih primerov, saj je dohodnina predvsem praktično zelo pomembna.

Zakon o davčnem postopku sta vodila Matej Kovačič (senior manager v delu za mednarodne davke) in Alenka Hočevar Gorenc (davčna svetovalka – specialistka za ITS in transferne cene) iz podjetja EY. Na predavanju smo izvedeli kaj sploh je davčni postopek in njegova načela ter katere oziroma kaj so zavezujoče informacije. Zanimiv je bil del o davčni inšpekciji, kako poteka delanje zapisnika in uveljavitev pritožb. Predavatelja sta tudi razložila pojasnila FURS-a (bivši DURS) in na koncu predstavila tudi nekaj praktičnih primerov rešitev

Davek na dodano vrednost nam je predstavil Matej Svetek (manager v davčni službi), ki je zaposlen v EY. Predavanje je bilo razdeljeno na tri sklope: pregled in ureditve DDV, primeri transakcij in primeri goljufij. Predavanje je bilo zelo zanimivo, sploh zaradi zgodb iz prakse in kako se v praksi spopadajo s problemi goljufij.

ŠOLA O DAVKIH  2014 

 

S pomočjo projekta “Šola o davkih” smo se udeleženci imeli priložnost seznaniti s štirimi ključnimi davki, ki neposredno bremenijo podjetja in s tem utemeljujejo njihovo pomembnost v stroki kot so računovodstvo, revizija oziroma še posebej za službo davčnega svetovalca. Ti davki so DDPO, DDV, dohodnina in davčni postopek celotni projekt je trajal 16 ur in udeleženci, ki so se udeležili vseh 4 delavnic so pridobili tudi potrdilo o udeležbi izdano s strani Društva študentov računovodstva in revizije.

Fb dogodek: https://www.facebook.com/events/610156932398568/?ref=22

Slike: https://www.facebook.com/426525727417047/photos/pcb.657298084339809/657296624339955/?type=1&theater