Ekonomska fakulteta in Slovenski inštitut za revizijo vas vabita 7. oktobra 2014 na seminar Določanje diskontnih stopenj v razmerah novega svetovnega finančnega ustroja. Predaval bo ROGER GRABOWSKI, vodilni strokovnjak v svetu na področju ocenjevanja stroškov kapitala. Seminar je sicer plačljiv in bo potekal v angleškem jeziku od 9.00 dalje v Plavi dvorani Ekonomske fakultete v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17. Študentje pa se lahko udeležite seminarja BREZPLAČNO.