Skip to main content Skip to search

Projekti v letu 2015

Vsi zbrani projekti iz leta 2015

IZDELAVA IN ODDAJA LETNEGA POROČILA DŠRR

Tako kot vsako leto doslej, smo tudi letos v začetku marca 2015 organizirali delavnico, ki je prikazala izdelavo računovodskih izkazov za naše društvo (bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida za leto 2014). Za študente smo prikazali tudi oddajo izkazov na Ajpes ter preko sistema eDavki finančni upravi RS.

PRIHODNOST RAČUNOVODSKEGA POKLICA  V ČASU  GLOBALIZACIJE

V sredo, 10.6.2015 so nam Jožica Avbelj (davčna svetovalka v EY), Darja Pikelj (računovodska asistentka za zunanje stranke v EY), Maruša Škapin (koordinator računovodstva za zunanje stranke v EY) in Mojca Emeršič (vodja razvoja talentov v EY) predstavile prihodnost računovodskega poklica. O svojih izkušnjah so spregovorile iz prve roke, tako na teoretični kot na praktični podlagi.

Globalizacija je dandanes vsakodnevni pojem. Najbolj globalizirana podjetja so ti. mulitnacionalke, prav tako pa si tudi slovenska podjetja prizadevajo za uspehe na mednarodni ravni. S tem ohranjajo konkurenčnost ter rast.

Eden izmed poklicev, ki se globalizira je tudi računovodski poklic. Ali ste vedeli, da se knjigovodsko-računovodska funkcija seli v večje finančno-računovodske centre (Accounting Centers) kot npr. Poljska, Romunija, Indija, Filipini,…? Danes globalno delujoča podjetja centralizirajo fakturiranje in druge operativne storitve, ter jih selijo na lokacije v tujini. Na vsa ta vprašanja smo dobili odgovor iz prve roke od strokovnjakov EY, za kar se jim izredno zahvaljujemo. Prav tako je EY predstavil možnosti zaposlovanja ter povabili udeležence k prijavi na razpise za prosta delovna mesta in pripravništva.

ŠOLA O DAVKIH 2015

Glejte prestavitev delavnice po letih. Klikni TUKAJ

 

DNEVI RAČUNOVODIJ 2015, KONFERENCA ZVEZE RFR

V okviru dogodka se je obravnavala pereča poklicna ter strokovna problematika. Prvi dan smo na okrogli mizi razpravljali o poklicnih standardih, ki naj bi jih vzpostavila stroka. Sledil je večerni sprejem z glasbo in druženjem. Drugi dan je bil namenjen predstavitvi posameznih strokovnih tem in razpravi o njih.

Program vsako leto pripravlja Zveza RFR v sodelovanju z najvidnejšimi predstavniki stroke in uglednimi partnerji.

Teme:

– Kako naj stroka vzpostavi poklicne standarde?
– Zakaj imamo v Sloveniji težave z davčno kulturo?
– Pravni pogled na spremembe ZGD-1 v delu, ki obravnava računovodenje.
– Izhodišča za spremembe SRS.
– Pričakovane novosti pri konsolidaciji.
– Izkušnje UJP z uvajanjem e-računov.
– Kakšne koristi ima od e-računov gospodarstvo?
– Kako bodo tehnološke spremembe vplivale na prihodnost računovodenja?
– Kdo sme in kdo mora sodelovati z davčnim organom?
– Fursove izkušnje z različnimi oblikami davčnega nadzora in osebami, ki pri tem sodelujejo.
– Kako se izogniti sporu z davčnim organom glede pooblastil za sporočanje podatkov?

 

DELAVNICA DAVČNE UTAJE TER NJIHOVO PREPREČEVANJE

V sklopu delavnice Davčnih utaj smo se imeli priložnost seznaniti z najpogostejšimi davčnimi prevarami katerim smo priča v poslovnem svetu. Boj proti utajam davka se je v letih krize močno okrepil. Davčna uprava je izplen dodatnih davkov v postopkih kontrole in inšpekcijskega nadzora v zadnjih šestih letih skoraj popeterila, tudi sodni postopki so pogostejši. Ker je delavnico vodila mag. Meta Potočnik, izkušena davčna svetovalka v NLB, smo v sklopu debate obravnavali tudi davčne posebnosti, na katere morajo biti pozorni v bankah.

 

DELAVNICA PANTHEON

Študentje smo imeli priložnost spoznati računovodski program Pantheon v okviru dveh delavnic (krajše 3-urne ter daljše 60-urne). Krajša delavnica je pokrila osnove delovanja programa, daljša pa je pokrila sledeče teme:
– Blagovno-materialno poslovanje za računovodstvo.
– Kontni plan in knjiženje.
– Osnovna sredstva in drobni inventar.
– Plačilni promet, gotovinsko poslovanje, kompenzacije.
– Terjatve in obveznosti.
– Priprava letnega poročila in drugih obdobnih poročil.
– DDV.
– Obračun plač in stroškov dela.
– Poslovna inteligenca za računovodje.
– Priprava na izpit & uradno certificiranje.

 

DELAVNICA VASCO

V torek 24. novembra 2015 je na Ekonomski fakulteti potekala delavnica IZDELAVA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV V PROGRAMU VASCO. Na njej nam je gospa Ana Pogačnik, direktorica in ustanoviteljica finančno računovodske hiše Infinia d.o.o. predstavila delovanje omenjenega računovodskega programa, ki ga uporabljajo številna mala in srednja slovenska podjetja za poslovanje, računovodje pa za knjiženje in pripravo računovodskih izkazov. Delavnica je bila namenjena študentom, ki se še nikoli niso srečali z delovanjem programa Vasco in so si želeli pogledati kako knjiženje poteka v praksi. Študenti smo v 4ih šolskih urah v programu knjižili prejete fakture, naredili obračun DDV in izdelali izkaz poslovnega izida ter zaključno bilanco stanja za namišljeno podjetje.

 

DELAVNICA PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ

Glejte predstavitev delavnice po letih.

DELAVNICA DAVČNE BLAGAJNE

Z 2. januarjem 2016 je v veljavo stopil nov Zakon o davčnem potrjevanju računov. In ker smo v DŠRR želeli, da ste na spremembe pripravljeni, smo v ponedeljek, 23.12.2015 v sodelovanju z Računovodsko hišo Unija pripravili seminar na temo davčnih blagajn. Skozi vsebino nas je popeljala mag. Tamara Prezelj, ki nam je predstavila ključne vsebine na temo davčnih blagajn in davčnega potrjevanja računov. To pomeni, za koga so obvezne, zakaj se uvajajo, kako poteka potrjevanje v »normalnih« razmerah ter kako ravnati v primeru težav z omrežjem ali programsko opremo, katere akte bo potrebno sprejeti na novo ipd.

Ključne točke, ki jih velja še enkrat omeniti so:

– Davčne blagajne so registrske blagajne, vezana knjiga računov (VKR), aplikacije na spletu

– Kdo mora potrjevati račune? Kdor posluje z gotovino, ima obveznost voditi poslovne knjige ali ima obveznost izdajanja računov za dobave blaga in storitev

– Za gotovinsko plačilo štejejo bankovci, kovanci, plačilne in kreditne kartice, čeki, torej vse, kar ni neposredno nakazilo na TRR ponudnika (kot gotovinsko plačilo se ne šteje plačilo preko UPN obrazcev, PayPal sistema, plačila z Moneto)

– Elementi, ki jih mora imeti račun, ki se izroči kupcu so: podatki, ki jih predpisuje ZDDV-1, poleg tega pa še čas izdaje računa, zaporedno številko, kot jo določa ZDavPR, ZOI in EOR kodo, ter oznako izdajatelja računa

– Zavezanec mora pred začetkom uporabe potrjevanja računov urediti ali registrsko blagajno ali VKR ali spletno aplikacijo in poleg tega še internetno povezavo, pridobiti namensko digitalno potrdilo (preko e-davkov), sprejeti interni akt, popisati in prijaviti poslovne prostore in namestiti obvestilo kupcem.

Po koncu je imela publika na voljo tudi čas za lastne težave s katerimi se srečuje v praksi in druga vprašanja, na katera je predavateljica z veseljem odgovorila. Zahvaljujemo se torej Računovodski hiši Unija in predavateljici za pripravljenost na sodelovanje in super izvedbo seminarja.