Skip to main content Skip to search

Projekti v letu 2014

Vsi zbrani projekti iz leta 2014

PREDSTAVITEV PODJETJA DELOITTE

Dne 15. 4. 2014 se je na Ekonomski fakulteti v sodelovanju z društvom predstavila revizorska hiša Deloitte, kjer so se študentje imeli možnost seznaniti z delovanjem revizorske hiše in možnostjo zaposlitve.

 

PREDSTAVITEV AJPES ZA ODDAJO DRUŠTVA

Znotraj te kratke delavnice smo s študenti naše fakultete sestavili letno poročilo za društvo DŠRR in jim pokazali postopke za oddajo le – tega Ajpesu.

 

SKLOP PREDMETA FINANČNE ANALIZE – BOHINJ

Študentje 3. letnika računovodstva so pod vodstvom prof. Sergeje Slapničar v Bohinju izvedli dvodnevno delavnico o vrednotenju podjetij v okviru predmeta Finančna analiza. Organizacijo delavnice je prevzelo Društvo študentov računovodstva in revizije, za prevoz in zavarovanje študentov pa je poskrbela fakulteta. Poleg študijskega programa so organizatorji pripravili tudi zabaven motivacijski program.

 

DNEVI RAČUNOVODIJ 2014, KONFERENCA ZVEZE RFR

Konec aprila se je v Portorožu odvijala dvodnevna konferenca Dnevi računovodij 2014, ki jo je organizirala Zveza Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Slovenije v sodelovanju z najvidnejšimi predstavniki stroke in uglednimi partnerji. Zveza Računovodij, Finančnikov in Revizorjev Slovenije, je Društvu študentov računovodstva in revizije omogočila štiri brezplačne kotizacije za člane društva, za kar se ji ob tej priložnosti zahvaljujemo.

Dnevi računovodij so najkonkretnejši rezultat s strani Zveze RFR, da odločneje prevzame pobudo za povezovanje vseh, ki so zaposleni na področjih računovodstva, davščin in financ. Z organiziranjem tovrstnih konferenc poskušajo delu povrniti izgubljeno družbeno veljavo, posameznikom iz teh poklicev pa omogočiti boljše delovne pogoje.

Namen organiziranja letošnje konference je bil v tem, da bi izboljšali položaj opravljanja računovodskega poklica, ki je z leti vse slabši. To se pogosto kaže v tem, da naloge in odgovornosti računovodje niso dovolj cenjene, njihova mnenja pa vse manj upoštevana pri pripravi rešitev, ki so povezane z novimi obveznostmi.

Na dvodnevni konferenci računovodij smo se zbrali in razpravljali o strokovnih temah in ključnih izzivih stroke ter z neposrednimi pogovori postavili temelje nadaljnjega dela za izboljšanje položaja računovodje.

Prvi dan smo razpravljali o tem ali lahko dosežemo zmanjšanje obsega administriranja, glede na to, da je vsebina poročil in obračunov nedomišljena, roki za njihovo oddajo pa so neusklajeni z roki za oddajo sorodnih poročil, ter kako urediti status računovodskega poklica v Sloveniji, v smislu, če so zahteve in merila za opravljanje računovodskega poklica dovolj jasno postavljene in se na koncu optimistično zazrli v prihodnost, da bo poklic računovodje v prihodnje ugleden in cenjen v Sloveniji, zaključili pa smo ga s slavnostnim dogodkom ob dnevu računovodij in podelitvijo nagrad študentom za najboljša magistrska dela in dijakom za uspeh na državnem tekmovanju v znanju računovodstva.

Drugi dan smo v večjem obsegu obravnavali tri strokovne teme. V prvi strokovni temi smo se osredotočili na problematiko obravnavanja poštene vrednosti, v smislu kdaj mora podjetje najeti pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, kakšne ocene vrednosti lahko ta poda ter kdaj je podjetje zavezano k merjenju in razkrivanju poštene vrednosti, na rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade, kjer so podrobneje predstavili MRS 19, ter se na koncu osredotočili tudi na novo računovodsko direktivo in njen vpliv na ZGD-1 in SRS.

V drugi strokovni temi smo razpravljali o tem kdaj in kako do računovodenja po načelu poslovnega dogodka v javnem sektorju in o aktualnih izzivih stika javnega in zasebnega interesa pri gradnji gospodarske javne infrastrukture, kjer smo posebno pozornost namenili sistemskim virom financiranja gradnje gospodarske javne infrastrukture s poudarkom na komunalnem prispevku, določanju tveganj in prenosu lastništva infrastrukture na državo oziroma občino.

V tretji strokovni temi pa smo obravnavali spremembe ZDDV-1 ter kako ravnati, če Durs zavrne identifikacijo za DDV.

Povezava do dogodka: http://www.rfr.si/produkti/posvetovanja/dnevi-racunovodij-2014

 

FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO

V okviru izobraževanja »Forenzične preiskave v računovodstvu in financah kot sestavina nadzora (poudarek na primerih)« smo se imeli priložnost seznaniti z odkrivanjem in preiskovanjem prevar v računovodstvu in financah ter kako izvajati nadzor nad obema funkcijama v podjetju. Tovrstno znanje je predvsem pomembno pri vedah kot je računovodstvo, revizija, finance, kontroling, poslovodstvo ali če želite opravljati delo na področju forenzičnega računovodstva.

Delavnico je vodil izkušeni strokovnjak na področju forenzičnega računovodstva, doc. dr. Branko Mayr iz revizijskega podjetja ABC revizija d.o.o., ki je predavanje obarval s praktičnimi primeri in nam tako na pregleden način posredoval znanje, ki je ključno za opravljanje naših poklicev.

Forenzični računovodja je oseba, ki pri svojem delu pregleda najrazličnejše poslovne listine, izjemnega pomena je ugotoviti ne samo kako se je kaj zgodilo, ampak je potrebno rekonstruirati, vživeti se v miselni tok potencialnega storilca nekega dejanja.

Prav tako pri svojem delu sledijo načelu, da je ključna slabost računovodstva ta, da računovodstvo pravilno ne meri vrednosti premoženja in prednosti posla. Osredotočajo se na raziskovanje oziroma preučevanje goljufij. Pri svojem delu forenzični računovodja uporablja tri metode, metodo zbiranja, analiziranja in vrednotenja in deluje po t. i. forenzičnem trikotniku, ki zajema kritično razmišljanje, profesionalni dvom in priložnost.

Področje forenzičnega računovodstva zahteva poglobljena znanja, saj je potrebno poznati poslovanje podjetja, še posebej poslovni proces podjetja in je časovno dolgotrajen postopek.

 

SAP ERP

SAP ERP je informacijski program, ki omogoča izredno veliko funkcionalno-zahtevnih knjiženj. Študentom smo pokazali osnovne povezave, kako deluje in poteka knjiženje v omenjenem informacijskem sistemu.

V okviru projekta SAP ERP smo organizirali 4 srečanja na sledečih tem:

  • Finance
    • Kontroling
    • Logistika
    • Materialno računovodstvo

Udeleženci celotnega sklopa predavanj so prejeli potrdilo o udeležbi iz strani Društva DŠRR ter Društva PI-PL.

ŠOLA O DAVKIH

Glejte predstavitev delavnice po letih.

OKROGLA MIZA Z DISKUSIJO – FINANCIRANJE START UP PODJETIJ

V torek, 16.12.2014 je v učilnici P-211 potekala kratka okrogla miza na temo financiranja start-up podjetij. Na okrogli mizi smo razpravljali o tem, kako se izogniti začetniškim napakam, kako poiskati primerne vire financiranja in primere dobre prakse. Delavnico je izvedel Zavod ZMAG.