Skip to main content Skip to search

Projekti v letu 2013

Vsi zbrani projekti iz leta 2013

KDO JE REVIZOR

Projekt je potekal na Ekonomski fakulteti in je zajemal štiri predavanja, ki so potekala po sledečem razporedu:

1) ABC revizija, d.o.o.: “Predstavitev revizorskega poklica”

Udeležencem je bilo predstavljeno računsko sodišče in revizija, zunanji revizor in njegove osebnostne lastnosti, glavne naloge zunanjega revizorja, strokovna pravila revidiranja itd.. Predstavljeno je bilo s strani: Doc. dr. Branko Mayr

2) PricewaterhouseCoopers s temo: “Kako postati pooblaščeni revizor?”

Udeležencem je bila predstavljena pot profesionalnega razvoja, ki jo mora opraviti revizor, da doseže licenco za opravljanje del pooblaščenega revizorja. Seznanili so nas z obema možnostim za dosego profesionalnega certifikata in sicer z mednarodnim študijem na ACCA in s slovenskim študijem na Slovenskem inštitutu za revizijo. Opisano je bila tudi vsebina in potek študija, posebnosti in formalne zahteve obeh študijem, ter možnost postavitve vprašanj izkušenim revizorjem podjetja PwC, ki sta svojo licenco dosegla po različni poti. Predstavljeno s strani: g. Leon Živec (direktor PwC), ga. Špela Štefanov (Senior Manager PwC) in ga. Irena Munda (L&D Specialist PwC).

3) KPMG: “Praktični primer revizije”

Podjetje je predstavilo primer revidiranja v praksi.

4) EY d.o.o., predavanje na temo: “Etika, neodvisnost in računovodske prevare”.

V sklopu te teme so nam bili predstavljeni temeljni etični koncepti revizijske stroke in okoliščine, v katerih danes deluje revizor. Predstavljene so bile tudi nekatere pogoste sheme računovodskih prevar in načini odkrivanja, ki se jih revizorji v skladu s strokovnimi zahtevami poslužujejo bodisi v okviru rednih letnih revizij računovodskih izkazov bodisi v okviru posebnih revizij, izvedeli pa smo tudi, kako se ti postopki razlikujejo glede na namen revizorjevega dela. Predstavljeno s strani g. Aleš Behram.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.487763554626597.1073741827.426525727417047&type=1

 

Z DELOM DO ZNANJA

S pomočjo projekta “Z DELOM DO ZNANJA” so se študentje Ekonomske fakultete imeli prvič možnost seznaniti z računovodskim program in ga v sklopu intenzivne delavnice podrobneje spoznati. Projekt je trajal 20 ur in je potekal v petih srečanjih. Udeleženci projekta so prav tako prejeli certifikat s strani podjetja Datalab d.d., ki jamči za prenos znanja na udeležence s strani njihove izkušene predavateljice gospe Darje Merkač.

https://www.facebook.com/426525727417047/photos/a.470708696332083.1073741826.426525727417047/511217922281160/?type=1&theater

 

ODKRIVANJE IN PREGON GOSPODARSKIH PREVAR

Zaradi številnih prevar o katerih poročajo mediji, zmanjšanega zaupanja v računovodske izkaze, revizorje, nadzorne svete in učinkovit sodni pregon smo znotraj društva DŠRR organizirali javno okroglo mizo na temo “Odkrivanje in pregon gospodarskih prevar” na katero smo povabili predstavnike največjih revizorskih podjetij, gospodarskih sodnikov, cenilcev, odvetnikov, članov nadzornih svetov in profesorjev katedre računovodstva in revizije. Okrogla miza se je odvijala na Ekonomski fakulteti v plavi dvorani 12. decembra.

Udeleženci okrogle mize:
– g. Jason Stachurski (Head of Audit KPMG),
– g. Aleš Behram (Manager v Ernst & Young),
– g. Dušan Hartman (direktor področja revizije in član uprave Deloitte),
– g. Luka Moljk (tožilec)
– ga. prof. dr. Sergeja Slapničar (članica nadzornega sveta Krke in predstavnica Katedre za računovodstvo in revizijo na Ekonomski fakulteti).
– ga. Nina Zidar Klemenčič (Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič)

Povezovalka okrogle mize: ga. Vida Petrovčič

Slike: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.586227258113559.1073741830.426525727417047&type=1
Povezava do vsebine (časnik finance): http://www.finance.si/8353250/Tožilec-Moljk-V-državnih-bankah-akcije-kot-v-Hypu-ne-bomo-dočakali
Dogodek na fb: https://www.facebook.com/events/658162410885298/