Skip to main content Skip to search

Sodelujoči

PREDSTAVITEV PODJETIJ, PREDSTAVNIKOV IN SODELUJOČIH

IZZIV:

Revizorji družbe Deloitte so se v letošnjem letu odločili približati delo revizorja mladim računovodjem. Njihova študija primera je primerna za vse tiste, ki bi si želeli izvedeti več o delu revizorja v praksi. Postopek revizije v praksi lahko pojasnimo kot večfazen. V grobem to pomeni fazo planiranja, izvajanja in zaključevanja. Faza planiranja vključuje spoznavanje poslovanja in panožnih značilnosti naročnika revizije, kot tudi pripravo revizijske strategije in opredelitev ciljev revidiranja. Faza izvedbe revizije obsega izvajanje načrtovanih revizijskih postopkov in zbiranje ter analiziranje revizijskih dokazov. Faza zaključevanja pa v grobem pomeni postopek izdaje revizorjevega poročila.

S študijo primera se bodo tekmovalci pobližje spoznali s prvo fazo revizije – s postopki planiranja in načrtovanja postopkov revizije. Dotaknili pa se bodo tudi postopkov izvedbe revizije in zaključevanja. Cilj delavnice je pridobiti uporabno znanje s področja analiziranja računovodskih izkazov in njihovega razumevanja ter slednjega uporabiti na dejanskem praktičnem primeru.

O PODJETJU:

Deloitte je vodilna družba na področju revizije in davčnega, pravnega, finančnega, poslovnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj. V več kot 150 državah opravljamo storitve za javne ter zasebne družbe iz številnih gospodarskih panog, med drugimi tudi za največja lokalna in mednarodna podjetja. K uspehu naših strank prispeva več kot 312.000 strokovnjakov z globalnim znanjem in poznavanjem lokalnega okolja. Predani so krepitvi družbene odgovornosti podjetij, korporativni raznolikosti in pridobivanju zaupanja javnosti, ob tem pa si prizadevajo ustvarjati pozitiven vpliv v svojih skupnostih. Deloitte Centralna Evropa šteje skoraj 9.000 zaposlenih in zajema družbe in podružnice v 19 državah, vendar deluje kot ena povezana družba.

Predstavniki podjetja

Tina Korošec, Senior Managerka

Natalija Hrovat, Managerka

Tine Rauter, Izkušen analitik v reviziji

Nika Struna, Analitik v reviziji

 

IZZIV:

Uspešno slovensko podjetje te najame kot davčnega svetovalca, da mu pomagaš pri sprejetju pomembne poslovne odločitve. Podjetje načrtuje zamenjavo dotrajanega voznega parka. Vozni park obsega 8 službenih vozil, ki jih uporabljajo zaposleni za službene namene, za obiskovanje strank ter intervencije. Prav tako namerava podjetje zamenjati službeno vozilo, ki ga za službene in zasebne namene uporablja direktor.

Vodstvo podjetja resno razmišlja, da bi vozila na klasičen pogon zamenjali z električnimi vozili. Pri odločitvi poleg cene pomembno vlogo igra tudi obdavčitev vozil. Ali lahko podjetje računa na prihranke pri davkih, če kupi električno vozilo? Kakšni so prihranki pri različnih vrstah davkov in ali odtehtajo višjo ceno električnih vozil? Na kaj je treba biti pri tem pozoren?

Pridruži se LeitnerLeitner izzivu na tekmovanju Mladi računovodja in naučil/a se boš, kako pravilno svetovati stranki ter ji pomagati, da bo sprejela pravilno odločitev.

Veselimo se tvoje udeležbe!

O PODJETJU:

LeitnerLeitner je ena od vodilnih družb za davčno svetovanje in revizijo v regiji Srednje in Vzhodne Evrope (CEE). Naši strokovnjaki delujejo in razmišljajo interdisciplinarno: sodelovanje med različnimi področji in prenos znanj je njihov vsakdan. Za vsako kontaktno osebo stoji 740 zaposlenih iz regije ter kooperacijski partnerji iz celega sveta. Smo tudi del največje mednarodne mreže neodvisnih davčno-svetovalnih družb Taxand ter mreže Praxity.

Družba LeitnerLeitner Slovenija je bila ustanovljena leta 1996 in je v letu 2021 obeležila 25-letnico delovanja v Sloveniji. V našem timu je 30 sodelavcev z bogatimi izkušnjami ter aktivnim znanjem nemškega in/ali angleškega jezika. Tesni stiki z našimi partnerskimi pisarnami nam omogočajo fleksibilno mednarodno sodelovanje in učinkovito svetovanje. V primeru čezmejnih davčnih in pravnih vprašanj sodelujemo s pisarnami na Dunaju, v Linzu, Salzburgu, Grazu, Innsbrucku, Riedu, Bratislavi, Budimpešti, Kecskemétu, Zagrebu, Zürichu, Pragi, Sarajevu in Beogradu.

Ponujamo storitve na vseh davčnih in računovodskih področjih. Poleg svetovanja so naši strokovnjaki tudi avtorji različnih publikacij in predavatelji na priznanih domačih in tujih izobraževanjih in prireditvah.

Naše storitve obsegajo:

  • Davčno svetovanje
  • Računovodske storitve
  • Obračun plač in kadrovske storitve
  • Združitve in prevzemi
  • Skrbni pregledi (Due Dilligence).

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.leitnerleitner.com

Predstavniki podjetja

Jure Mercina je partner v družbi LeitnerLeitner. Pri svojem delu se večinoma ukvarja z zakonodajo s področja direktne obdavčitve fizičnih in pravnih oseb ter davčnega postopka, s poudarkom na transakcijah z mednarodnim elementom. Svetuje predvsem tujim strankam in je avtor člankov v domačih in tujih strokovnih publikacijah. Znanje ter izkušnje nabira na seminarjih doma in v tujini. Redno predava na Slovenskem Inštitutu za revizijo, Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Odvetniški zbornici in Združenju delodajalcev Slovenije.

Šejla Dautović je diplomirana ekonomistka Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. V podjetju LeitnerLeitner dela že vrsto let v oddelku davčnega svetovanja. V svojem vsakdanjem delu je najbolj aktivna na področju davka na dodano vrednost. Poleg tega v podjetju aktivno sodeluje tudi na področju svetovanja strankam v zvezi z davkom od dohodka pravnih oseb in transfernih cen. Svetuje domačim in tujim strankam. Svoje znanje, izkušnje in veščine redno nadgrajuje z udeležbo na različnih izobraževalnih dogodkih tako doma, kot v tujini.

Matic Čufar je davčni svetovalec in manager na oddelku obračuna plač. Pri svojem vsakodnevnem delu se osredotoča predvsem na davčnopravne zadeve, implementacijo projektov obračuna plač in reševanje vprašanj v zvezi z dohodkom iz zaposlitve. Ima večletne praktične izkušnje na področju dohodninskih zadev in mednarodne obdavčitve. Redno se izobražuje na omenjenih področjih, raziskuje, piše članke in predava na seminarjih. Poleg dela opravlja tudi doktorski študij iz tematike trajnostnega poročanja.

IZZIV:

Študija primera: »Delo revizorja v praksi«
– Te zanima, kako v praksi poteka delo revizorja?
– Želiš poglobiti svoje znanje s področja računovodstva in revizije?
Če je odgovor pritrdilen in te veseli delo s številkami, potem vabljen na EY Izziv, kjer boš izvedel, kako
poteka delo revizorja in kakšne so najpogostejše zagate, s katerimi se kot revizor lahko srečaš.
Pred pričetkom izziva vabljen na predavanje EY, kjer bo EY ekipa poleg predstavitve dela revizorja
podala tudi nasvete za reševanje zastavljenih vprašanj v izzivu.

EY ekipa bo v sklopu predavanja odgovorila tudi na ostala zastavljena vprašanja udeležencev in
podala karierne nasvete.
Za reševanje naloge, boste tekmovalci postavljeni v vlogo revizorja, ki mora preveriti ali so
računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih predstavljeni resnično in pošteno. Udeleženci boste
lahko zahtevali dodatna pojasnila od podjetja na podoben način, kot poteka naše delo pri strankah.

Če si za, te vabimo, da se nam pridružiš – hEY ne bo ti žal!

O PODJETJU:

Če gradite svojo kariero v reviziji, davkih ali transakcijskih storitvah, zakaj ne bi bil vaš prvi delovni
dan pri EY? S kariero v EY boste strankam pomagali pri reševanju finančnih izzivov in svetovanju pri
strateških odločitvah. Vaši nasveti bodo pomagali nekaterim najbolj znanim, inovativnim in vplivnim
podjetjem na poti k napredku in izboljšanju poslovanja. Od dne, ko se nam pridružite, vas
spodbujamo, da vodite, ste inovativni ter prevzemate odgovornost in tako pomagate prispevati k
trajnostnim učinkom naših storitev. Navdihujejo nas nove ideje ter izzivi, da vidimo stvari drugače in
pozitivno zremo v neznano prihodnost. Omogočili vam bomo izjemno kariero v EY. Vaša je, da jo
zgradite.
EY smo vodilno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega svetovanja.
Vzpostavljamo zaupanje v kapitalske trge in gospodarstva po vsem svetu. Prisotni smo v 150 državah
in skupaj z več kot 300.000 zaposlenimi imamo pomembno vlogo pri ustvarjanju boljšega poslovnega
okolja za naše zaposlene, naše stranke in širšo družbeno skupnost. V Sloveniji več kot 190 zaposlenih
nudi storitve vodilnim slovenskim in mednarodnim družbam, med katerimi so tudi največja podjetja
na slovenskem trgu.
Poglejte si več o nas in odprtih kariernih priložnostih tukaj.

Opis predstavnikov

Helena Rangus, ACCA, senior v oddelku revizije, trenutno zaključuje certifikacijo za pridobitev
pooblaščenega revizorja v Sloveniji in ima zaključeno ACCA certifikacijo: »Delo v reviziji je dinamično
ter zahteva nenehno nadgrajevanje znanja in učenja novih spretnosti. V nobeni drugi panogi ni
možen tako hiter razvoj finančnih veščin. Kot revizor dobiš vpogled v notranje delovanje
najrazličnejših podjetij in številne spretnosti, ki jih lahko izkoristiš tudi kasneje v karieri.«

Primož Pengov, senior v oddelku revizije, magister poslovnih ved, v postopku pridobivanja ACCA
certifikata: »Delo v reviziji me še vedno navdušuje, ker nikoli ne zmanjka novih izzivov. Je zanimivo za
vse tiste, ki si želijo pridobiti široko razumevanje delovanja podjetij ter mreženja z različnimi sodelavci
in strankami.«

Lea Knez, senior v oddelku revizije, diplomirana ekonomistka: »Delo v reviziji omogoča nenehno
učenje in rast ter je ob enem vedno raznoliko in polno izzivov. Predvsem pa mi veliko pomeni
razumevanje s sodelavci in interni dogodki, na katerih se še dodatno ekipno povežemo.«

IZZIV:

Družba PwC je bila izbrana za izvedbo revizije računovodskih izkazov ene izmed vodilnih bank v državi Greenland. Obdobje, v katerem se bo izvajala revizija, je sila negotovo in nepredvidljivo, zato bo revizija predstavljala precejšen izziv tako za revizorja kot tudi naročnika (banko). Po opravljeni predreviziji smo svoje ugotovitve že poročali poslovodstvu banke in revizijski komisiji nadzornega sveta, ki sta nekatere izmed naših ugotovitev sprejela, z nekaterimi ugotovitvami pa organi upravljanja banke niso soglašali.

In tukaj nastopiš ti – izkoristi priložnost in se pridruži revizijski ekipi PwC pri reviziji vodilne banke v državi Greenland. Kaj to pomeni? To pomeni, da boš na podlagi revizijskih postopkov, znanih dejstev ter ustrezne revizijske dokumentacije, sodeloval/a pri pripravi zaključkov, ki bodo podlaga za izdajo revizorjevega poročila, da so računovodski izkazi pošten in resničen prikaz
finančnega položaja, izkaza uspeha in drugega vseobsegajočega donosa, denarnih tokov ter gibanja kapitala za tedaj končano poslovno leto.
Zmagovalna ekipa bo tista, ki bo pri svojem primeru uporabila vse svoje znanje, pridobila s strani naročnika vso ustrezno revizijsko dokumentacijo, skeptično presojala pridobljeno revizijsko dokumentacijo in identificirala morebitne revizijske napake, vključno s prevarami, ki bi lahko vodile do prilagoditve revizorjevega poročila za tedaj končano poslovno leto. Naj ti
zaupamo še majhno skrivnost: PwC’s Case Study Challenge se bo v veliki meri osredotočal na prevare in z njimi povezane manipulacije računovodskih izkazov, zato ti obljubljamo, da ti v naši družbi gotovo ne bo dolgčas.

Preizkusi se kot naš sodelavec in postani del Nove Enačbe; morda ti je prav ta vloga pisana na kožo in boš z njo uspešno preskočil/a prvo stopničko svoje karierne poti. Ekipa PwC, ki ti bo pomagala pri izzivu, te nestrpno pričakuje in se veseli, da se ji pridružiš.

O PODJETJU:

Družba PwC je ena vodilnih družb na področju strokovnih storitev revizije, upravljanja organizacijskih tveganj ter davčnega, pravnega, finančno-poslovnega, računovodskega in forenzičnega svetovanja. Smo k rešitvam usmerjena skupnost, ki z združevanjem človeške iznajdljivosti, izkušenj in tehnoloških inovacij zagotavlja trajnostne rezultate in gradi zaupanje. Kot strokovni svetovalci našim strankam pomagamo pri reševanju kompleksnih poslovnih težav ter ustvarjanju dodane vrednosti, pomembno vlogo imamo tudi pri delovanju svetovnega kapitalskega trga. Ponosni smo na dejstvo, da naše storitve pripomorejo k izboljšanju preglednosti, zaupanja in konsistence poslovnih procesov. Naša odgovornost, strokovnost, profesionalnost, timsko delo ter učinkovitost so ključ do našega uspeha in s tem uspeha naših strank. V družbi PwC trdno verjamemo, da je v tem izjemno hitro spreminjajočem se svetu dobro biti pobudnik sprememb, zato delamo le tisto, kar verjamemo, da je prav, pri svojem delu pa sodelujemo z vodilnimi poslovnimi, vladnimi in akademskimi organizacijami, s katerimi nas povezuje predanost do zagotavljanja celostne in trajnostne rasti.  Družba PwC po svetu zaposluje več kot 296.000 strokovnjakov iz 155 držav, od tega več kot 100 v Sloveniji, kjer poslujemo že vse od leta 1993.

IZZIV:

TRAJNOSTNO POROČANJE (ESG) – VLOGA IN IZZIVI ZA RAČUNOVODJE IN REVIZORJE
Želite bolje razumeti pojme, ki jih že dnevno slišite ali preberete v najrazličnejših povezavah – trajnost (Sustainability), ESG (Environment, Social, Governance), Izjava o upravljanju, CSRD, GRI, TCFD, ISSB, ESRS-EFRAG…?
Sprejmite BDO izziv in se nam pridružite pri raziskovanju kaj je trajnost ter kakšna je vloga in kakšni so izzivi računovodij in revizorjev v povezavi s trajnostnim poročanjem (ESG Accounting and Reporting) in dajanjem zagotovil (ESG assurance). Spoznali boste trenutno veljavne predpise in osnutke mednarodnih in evropskih okvirjev za trajnostno poročanje ter povezavo med trajnostnim in računovodskim poročanjem. Spoznali boste kako bodo vse strožje zahteve po trajnostnem poslovanju podjetij vplivale na njihovo računovodsko poročanje. Na primerih letnih poročil nekaj družb boste kritično analizirali, ali obstaja povezava med njihovimi računovodskimi poročili in razkritji o njihovem trajnostnem delovanju. Cilj naloge bo pripraviti kritično mnenje o razumljivosti in kakovosti razkritij o trajnostnem poslovanju, povezavi razkritij o trajnostnih aktivnostih z razkritji v računovodskem poročilu, pripraviti vprašanja, ki bi jih zastavili poslovodstvu in predloge za izboljšave pri poročanju.

O PODJETJU:

BDO smo po višini prihodkov ena večjih revizijsko svetovalnih  družb v Sloveniji ter del mednarodne mreže BDO, ki posluje v 164 državah kjer z več kot 111 tisoč zaposlenimi ustvarimo preko 12 milijard USD prihodkov. V pisarni v Ljubljani zaposlujemo preko 70 strokovnjakov. Med njimi so pooblaščeni revizorji, davčni svetovalci, preizkušeni preiskovalci prevar (CFE), preizkušeni notranji revizorji (PNR, CIA, državni notranji revizorji), preizkušeni revizorji informacijskih sistemov (PRIS, CISA), pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij, računovodje.

Storitve nudimo slovenskim in mednarodnim naročnikom, dejavnim v različnih industrijskih panogah, trgovini, bančništvu in drugih finančnih storitvah, storitvenih dejavnostih in javnem sektorju.

Naš cilj je zaposlenim zagotavljati vzpodbudno okolje za rast in razvoj ter uresničitev osebnih ambicij. Z zadovoljnimi in ambicioznimi zaposlenimi izpolnjujemo zavezo naročnikom, da jim nudimo izjemne storitve.

BDO smo član Net Zero Financial Service Providers Alliance in zavezani k doseganju ničelnih neto emisij toplogrednih plinov pred letom 2050 – in prepolovitvi naših emisij do leta 2030, v skladu s Pariškim sporazumom. Trajnost je potovanje in vedno bo še več dela. Zavezani smo storiti vse, kar lahko, da prispevamo k napredku družbe, transparentnosti poslovanja in zaščiti planeta.

PREDSTAVNIKI PODJETJA:

Mateja Vrankar, pooblaščena revizorka, Partnerka

Sonja Jelen Novakovič, Senior Manager – Risk Advisory Services

Revizorke/svetovalke,  ki bodo pomagale pri izzivu in odgovarjale na vprašanja o delu v revizijsko-svetovalni družbi BDO

Zahvala našim partnerjem, brez katerih nam ne bi uspelo.