Skip to main content Skip to search

Sodelujoči

PREDSTAVITEV PODJETIJ, PREDSTAVNIKOV IN SODELUJOČIH

IZZIV:

Najemi – še vedno aktualna tema?

Ena najbolj perečih tem na področju računovodstva v letu 2018 ob implementaciji novega MSRP 16, ki je bil leto kasneje prenesen v SRS, je še kako aktualna tudi danes. Začetne težave ob prehodu na nov standard so sicer pozabljene, vendar praksa skozi nadaljna leta prinese marsikatero dilemo. Pa tudi določene kasnejše novosti standarda v zvezi s covid-19 so lahko za marsikatero družbo trd oreh. Tekmovalci se bodo tekom primerov srečali z različnimi najemnimi pogodbami ter skušali odgovoriti na vprašanja ustrezne računovodske obravnave, pri čemer bodo morali razrešiti nekaj dilem, s katerimi se na tem področju srečujejo računovodje, revizorji in finančniki. Cilj naloge je ustrezno uporabiti najnovejša računovodska pravila na praktičnih primerih.

V Deloitte reviziji je vedno zanimivo, nikakor ni dolgočasno niti monotono. Revizorji namreč vedno odkrijejo zanimive izzive. Nekaj teh bomo podelili in predebatirali tudi z vami. Predvsem pa smo veseli, da se bomo tokrat lahko videli v živo!

O PODJETJU:

Deloitte je vodilna družba na področju revizije in davčnega, pravnega, finančnega, poslovnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj. V več kot 150 državah opravljamo storitve za javne ter zasebne družbe iz številnih gospodarskih panog, med drugimi tudi za največja lokalna in mednarodna podjetja. K uspehu naših strank prispeva več kot 312.000 strokovnjakov z globalnim znanjem in poznavanjem lokalnega okolja. Predani so krepitvi družbene odgovornosti podjetij, korporativni raznolikosti in pridobivanju zaupanja javnosti, ob tem pa si prizadevajo ustvarjati pozitiven vpliv v svojih skupnostih. Deloitte Centralna Evropa šteje skoraj 9.000 zaposlenih in zajema družbe in podružnice v 19 državah, vendar deluje kot ena povezana družba.

Prisotni na tekmovanju:

 • Tina Korošec, Managerka
 • Natalija Hrovat, Managerka
 • Primož Drolc, Analitik

IZZIV:

Si davčni svetovalec priznane skupine mednarodnih podjetij, ki ima v Sloveniji svojo hčerinsko družbo. Za namene pomembnega investicijskega projekta v Sloveniji potrebujejo dodatna finančna sredstva in odločijo se, da jih bodo pridobili s strani povezanih družb v tujini. Ko so pogodbe že podpisane in sredstva že nakazana, se nate obrneta vodji financ v Sloveniji in tujini in povprašata po ustrezni davčni obravnavi obresti od omenjenih posojil. Ali je višina dogovorjenih obresti ustrezna, da bodo veljale za davčno priznane? Ali je kapitalska struktura ustrezna za višino posojila? Kakšne so posledice, če se izkaže, da temu ni tako? Ali je od teh obresti v Sloveniji morda potrebno plačati davek, katerega in v kakšni višini? Ali obstaja možnost, da se temu davku vsaj deloma izognejo?

Pridruži se LeitnerLeitner izzivu na tekmovanju Mladi računovodja in naučil/a se boš, kako poiskati odgovore na težavo tvoje stranke ter ji pomagati, da bo njeno postopanje skladno s predpisi, kar najbolj ugodno z vidika davčne obremenitve in da se bo v prihodnje vedno rada obračala nate.

Veselimo se tvoje udeležbe!

Anja, Jure in ekipa LL

O PODJETJU:

LeitnerLeitner je ena od vodilnih družb za davčno svetovanje in revizijo v regiji Srednje in Vzhodne Evrope (CEE). Naši strokovnjaki delujejo in razmišljajo interdisciplinarno: sodelovanje med različnimi področji in prenos znanj je njihov vsakdan. Za vsako kontaktno osebo stoji 740 zaposlenih iz regije ter kooperacijski partnerji iz celega sveta. Smo tudi del največje mednarodne mreže neodvisnih davčno-svetovalnih družb Taxand ter mreže Praxity.

Družba LeitnerLeitner Slovenija je bila ustanovljena leta 1996 in je v letu 2021 obeležila 25-letnico delovanja v Sloveniji. V našem timu je 30 sodelavcev z bogatimi izkušnjami ter aktivnim znanjem nemškega in/ali angleškega jezika. Tesni stiki z našimi partnerskimi pisarnami nam omogočajo fleksibilno mednarodno sodelovanje in učinkovito svetovanje. V primeru čezmejnih davčnih in pravnih vprašanj sodelujemo s pisarnami na Dunaju, v Linzu, Salzburgu, Grazu, Innsbrucku, Riedu, Bratislavi, Budimpešti, Kecskemétu, Zagrebu, Zürichu, Pragi, Sarajevu in Beogradu.

Ponujamo storitve na vseh davčnih in računovodskih področjih. Poleg svetovanja so naši strokovnjaki tudi avtorji različnih publikacij in predavatelji na priznanih domačih in tujih izobraževanjih in prireditvah.

Naše storitve obsegajo:

 • Davčno svetovanje
 • Računovodske storitve
 • Obračun plač in kadrovske storitve
 • Združitve in prevzemi
 • Skrbni pregledi (Due Dilligence).

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.leitnerleitner.com

Jure Mercina je partner v družbi LeitnerLeitner. Pri svojem delu se večinoma ukvarja z zakonodajo s področja direktne obdavčitve fizičnih in pravnih oseb ter davčnega postopka, s poudarkom na transakcijah z mednarodnim elementom. Svetuje predvsem tujim strankam in je avtor člankov v domačih in tujih strokovnih publikacijah. Znanje ter izkušnje nabira na seminarjih doma in v tujini. Je član izvršnega odbora IFA – Branch Slovenia in med drugim redno predava na Slovenskem Inštitutu za revizijo, Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Odvetniški zbornici in Združenju delodajalcev Slovenije.

 

 

 

 

Anja Obreza je davčna svetovalka, preizkušena davčnica pri Slovenskemu inštitutu za revizijo in odvetnica. Pri svojem vsakodnevnem delu se osredotoča predvsem na davčnopravne zadeve. Ima večletne praktične izkušnje na področju mednarodne obdavčitve, predvsem s področja čezmejnih dohodninskih zadev, vključno s postopki skupnega dogovarjanja po mednarodnih konvencijah o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Redno se izobražuje na omenjenih področjih, raziskuje in piše članke.

IZZIV:

Tekmovalci bodo postavljeni v vlogo revizorja začetnika, ki revidira izkaze uspešnega podjetja Helix Analitics, d.d. Naloga študentov bo preveriti, ali podjetje prikazuje svoje obveznosti do dobaviteljev resnično in pošteno. Tekmovalci bodo prejeli jasna navodila o revizijskih postopkih v obliki študijskega primera, nato pa bo njihova naloga oceniti podatke na podlagi pridobljene dokumentacije ter preveriti, ali je le-ta zadostna. Ker se revizor včasih srečuje tudi s prevarami, bodo v nalogo skrite zanke, ki bi lahko nakazovale na manipulacijo poslovnega izida in možne goljufije.

Cilj naloge je kritično oceniti pridobljene podatke ter poročati svoje ugotovitve pred EY komisijo. Tako kot dejansko poteka delo revizorja, bodo tekmovalci pripravili dodatna vprašanja, ki se navezujejo na obveznosti do dobaviteljev za oddelek računovodstva v podjetju.

O PODJETJU:

Če gradite svojo kariero v reviziji, davkih ali transakcijskih storitvah, zakaj ne bi bil vaš prvi delovni dan pri EY? S kariero v EY boste strankam pomagali pri reševanju finančnih izzivov in svetovanju pri strateških odločitvah. Vaši nasveti bodo pomagali nekaterim najbolj znanim, inovativnim in vplivnim podjetjem na poti k napredku in izboljšanju poslovanja. Od dne, ko se nam pridružite, vas spodbujamo, da vodite, ste inovativni ter prevzemate odgovornost in tako pomagate prispevati k trajnostnim učinkom naših storitev. Navdihujejo nas nove ideje ter izzivi, da vidimo stvari drugače in pozitivno zremo v neznano prihodnost. Omogočili vam bomo izjemno kariero v EY. Vaša je, da jo zgradite.

EY smo vodilno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega svetovanja. Vzpostavljamo zaupanje v kapitalske trge in gospodarstva po vsem svetu. Prisotni smo v 151 državah in skupaj z več kot 300.000 zaposlenimi imamo pomembno vlogo pri ustvarjanju boljšega poslovnega okolja za naše zaposlene, naše stranke in širšo družbeno skupnost. V Sloveniji več kot 190 zaposlenih nudi storitve vodilnim slovenskim in mednarodnim družbam, med katerimi so tudi največja podjetja na slovenskem trgu.

Poglejte si več o nas in odprtih kariernih priložnostih tukaj.

https://www.ey.com/sl_si/careers/how-to-join-us

Predstavniki:

 • Helena Rangus, senior v oddelku revizije, trenutno zaključuje magisterij na ekonomski fakulteti:  »Delo v reviziji je dinamično ter zahteva nenehno nadgrajevanje znanja in učenja novih spretnosti. V nobeni drugi panogi ni možen tako hiter razvoj finančnih veščin. Kot revizor dobiš vpogled v notranje delovanje najrazličnejših podjetij in številne spretnosti, ki jih lahko izkoristiš tudi na drugih področij.«
 • Primož Pengov, senior v oddelku revizije, magister poslovnih ved: »Delo v reviziji me še vedno navdušuje, ker nikoli ne zmanjka novih izzivov. Je zanimivo za vse tiste, ki si želijo pridobiti široko razumevanje delovanja podjetij ter mreženja z različnimi sodelavci in strankami.«
 • Jasmina Drolc, senior v davčno-računovodskem oddelku (Global Compliance & Reporting), trenutno zaključuje magisterij na ekonomski fakulteti: »V GCR-ju je zabavno delati, ker je delo raznoliko, polno izzivov in pridobiš edinstveno priložnost za sodelovanje z mednarodnimi podjetji. Poleg tega pa s pomočjo izkušene ekipe pridobiš tudi ogromno davčno-računovodskega znanja, ki ti pomaga tako v poslovnem kot tudi osebnem življenju.«

IZZIV:

Preizkusi se kot sodelavec pri projektu zunanje revizije uspešnega slovenskega podjetja

Matično podjetje A nas je izbralo za izvedbo revizije posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov. Podjetje A namreč predstavlja skupino povezanih podjetij, saj ima tudi neposredne finančne naložbe v svoje odvisne družbe. Izzivov polna naloga, torej, zato izkoristi priložnost in za en dan stopi v čevlje revizorja PwC pri projektu izvedbe revizije računovodskih izkazov.

Kaj to pomeni? To pomeni, da boš opravil revizijske postopke, kar vključuje med drugim tudi pregled obsežnih procesov, notranjih kontrol, raznih poročil in preverjanja podatkov v računovodskih izkazih, udeležil se boš tudi sestanka s poslovodstvom naročnika, po končanem pregledu oziroma opravljeni reviziji pa mu boš predstavil naše ugotovitve in morebiten vpliv na revizijsko poročilo skupine, kakor tudi na revizijska poročila posameznih podjetij znotraj skupine.

Zmagovalna ekipa bo tista, ki bo pri reševanju primera uporabila vse svoje strokovno znanje in inovativno razmišljanje ter svoje ugotovitve najbolj prepričljivo predstavila naročniku. Preizkusi se kot naš sodelavec; morda ti je prav ta vloga pisana na kožo, da se v njej preizkusiš na prvi stopnički tvoje karierne poti!

O PODJETJU:

Družba PwC je ena vodilnih družb na področju strokovnih storitev revizije, upravljanja organizacijskih tveganj ter davčnega, pravnega, finančno-poslovnega, računovodskega in forenzičnega svetovanja. Smo k rešitvam usmerjena skupnost, ki z združevanjem človeške iznajdljivosti, izkušenj in tehnoloških inovacij zagotavlja trajnostne rezultate in gradi zaupanje. Kot strokovni svetovalci našim strankam pomagamo pri reševanju kompleksnih poslovnih težav ter ustvarjanju dodane vrednosti, pomembno vlogo imamo tudi pri delovanju svetovnega kapitalskega trga. Ponosni smo na dejstvo, da naše storitve pripomorejo k izboljšanju preglednosti, zaupanja in konsistence poslovnih procesov. Naša odgovornost, strokovnost, profesionalnost, timsko delo ter učinkovitost so ključ do našega uspeha in s tem uspeha naših strank. V družbi PwC trdno verjamemo, da je v tem izjemno hitro spreminjajočem se svetu dobro biti pobudnik sprememb, zato delamo le tisto, kar verjamemo, da je prav, pri svojem delu pa sodelujemo z vodilnimi poslovnimi, vladnimi in akademskimi organizacijami, s katerimi nas povezuje predanost do zagotavljanja celostne in trajnostne rasti.  Družba PwC po svetu zaposluje več kot 296.000 strokovnjakov iz 155 držav, od tega več kot 100 v Sloveniji, kjer poslujemo že vse od leta 1993.

Prisotni na tekmovanju:

 • Dušan Hartman – pooblaščeni revizor, predavatelj na Slovenskem inštitutu za revizijo, dolgoletni član strokovnega sveta Slovenskega Inštituta za revizijo, izkušeni mentor mladim revizorjem
 • Iztok Zgaga – revizor z izkušnjami revizije finančnega sektorja in gospodarskih družb, magister ekonomije.
 • Ula Sovdat – revizorka z izkušnjami revizije finančnega sektorja in gospodarskih družb, magistra ekonomije
 • Irena Munda – kadrovska služba, dolgoletna sodelavka pri izboru in izobraževanju revizorjev

Zahvala našim partnerjem, brez katerih nam ne bi uspelo.