Skip to main content Skip to search

PRIJAVI SE

PRIJAVI SE NA TEKMOVANJE

Tekmovanje mladi računovodja 2019 je ZAKLJUČENO!

PWC

Študija primera: CFO za 1 dan

Tematika: računovodstvo in davki ter učinkovita predstavitev

 

Tekmovalci bodo pri reševanju študijskega primera dokazali svoje teoretično znanje kot tudi svoje sposobnosti kritičnega razmišljanja ter inovativnosti, ki bo potrebna za rešitev praktičnega primera, s katerim se bodo udeleženci postavili v vlogo CFO v finančnem oddelku podjetja. Priprava računovodskih izkazov bo osnova za reševanje bolj in manj kompleksnih finančnih in davčnih vprašanj, s kakršnimi se srečujejo vodje financ vsakodnevno. Zmagovalna ekipa bo tista, ki bo svoje znanje in inovativno razmišljanje prepričljivo predstavila – kot pravi CFO.

Leitner+Leinter

Študija Primera: Delo davčnega svetovalca v praksi

Tematika: Davčno rezidentstvo

 

V praksi je delo davčnega svetovalca zelo razgibano, saj se davčna zakonodaja ter praksa davčnih organov in sodišč nenehno spreminja. Torej ni bojazni, da tvoje delo postane rutina, ampak te sili k nenehnemu napredku in razmišljanju.

V izzivu študije primera boš moral rešiti davčno situacijo mlajšega para, ki se je odselil v Švico in pri tem v Sloveniji pozabil urediti svoj davčni rezidentski status. Ekipa LeitnerLeitner bo pripravila uvodno predavanje o tematiki davčnega rezidentstva in mednarodni obdavčitvi fizičnih oseb. Nato bo tvoja naloga pomagati rešiti nastalo davčno situacijo, seveda s ciljem doseči najnižjo obdavčitev, ki jo še dopuščajo predpisi. Študenti se bodo postavili v vlogo davčnega svetovalca in spoznali, kakšno je njihovo delo v praksi. Vsaka od skupin bo nato komisiji LeitnerLeitner predstavila svoje rešitve za nastalo situacijo.

KPMG

Študija primera: Obdavčitev v Sloveniji s poudarkom na posrednih davkih

Tematika: Davčno svetovanje

 

Študijski primer bo sestavljen iz treh delov. V prvem in drugem delu bodo tekmovalci odgovarjali na vprašanja v zvezi z obdavčitvijo v Sloveniji ter vprašanja s področja carin in DDV. Tekmovalci bodo postavljeni v vlogo davčnega svetovalca družbe KPMG, kjer se bodo morali med vnaprej danimi odgovori odločiti za najbolj pravilnega oziroma za vse pravilne. Svoj odgovor bodo morali na kratko obrazložiti. Obrazložitev bo morala biti dejansko kratka, v smislu »high level« odgovora.

V tretjem delu bodo tekmovalci reševali nalogo v zvezi z obdavčitvijo transakcij z nepremičninami. Na podlagi podatkov bodo za naročnika pripravili davčno mnenje v obliki elektronskega sporočila, v katerem bodo strukturirano argumentirali svojo rešitev.

Tekmovalci bodo imeli na razpolago vso davčno zakonodajo (internet), na podlagi katere bodo skušali teoretično znanje prenesti na praktične primere.

EY

Študija primera: Delo revizorja v praksi

Tematika: Revizija

Delo revizorja je zelo dinamično, vedno polno presenečenj. Če te veseli delo s številkami, timsko delo in osebnostna rast, razmisli o karieri revizorja. Ta ti zagotovo nudi hitro pridobivanje znanja in napredovanje, saj se od starejših sodelavcev zelo veliko naučiš.
Te zanima, s čim se revizor dejansko srečuje tekom svojega dela?
Ekipa EY bo za tvojo nalogo najprej pripravila predavanje, na katerem bo razložila, kaj je pomembno za pregled računovodskih izkazov in uspešno opravljeno nalogo. Nato boste tekmovalci postavljeni v vlogo revizorja začetnika, ki revidira izkaze podjetja Plastik polimer d.d.. Naloga študentov bo preveriti, ali prikazuje podjetje svoje terjatve do kupcev v vseh pomembnih pogledih resnično in pošteno. Tekmovalci bodo prejeli jasna navodila o revizijskih postopkih v obliki študijskega primera, nato pa bo njihova naloga oceniti podatke na podlagi pridobljene dokumentacije ter preveriti, ali je le-ta zadostna.

Revizor mora tekom svojega dela ohraniti profesionalni skepticizem, zato bodo v nalogo skrite zanke, ki bi lahko nakazovale na možno manipulacijo poslovnega izida.

Cilj naloge je kritično oceniti pridobljene podatke in poročati svoje ugotovitve pred EY komisijo. Tekmovalci bodo pripravili tudi dodatna vprašanja, ki se navezujejo na finančne izkaze podjetja za oddelek računovodstva v podjetju, tako kot dejansko poteka delo revizorja.

Deloitte

Študija primera: Najemi po novem

Tematika: računovodstvo, revizija, finance

Ena od najbolj aktualnih tem na področju računovodstva v letu 2019 bodo še vedno najemi. Novi MSRP 16, pa tudi Slovenski računovodski standardi, prinašajo na tem področju pomembne spremembe. Zaradi začetnih težav pa se v praksi pojavljajo tudi mnoge dileme. Tekmovalci se bodo srečali z različnimi najemnimi pogodbami ter skušali odgovoriti na vprašanja ustrezne računovodske obravnave, pri čemer bodo morali razrešiti nekaj dilem, s katerimi se na tem področju srečujejo računovodje, revizorji in finančniki. Cilj naloge je ustrezno uporabiti najnovejša računovodska pravila na praktičnih primerih.

BDO

Študija primera: Skrbni finančni pregled (Financial Due Diligence)

Tematika: poslovne finance, finančna analiza

Tekmovalci bodo prevzeli vlogo finančnega svetovalca, ki bo izvedel finančni skrbni pregled podjetja tarče, ki ga lastniki želijo prodati. Analizirali bodo podatke o poslovanju tarče, pripravili vprašanja za poslovodstvo tarče ter predstavitev zaključkov skrbnega pregleda za svojega naročnika, potencialnega kupca. Tekmovalci bodo pokazali svoje znanje na področju finančne analize in sposobnost kratke in jedrnate predstavitve ključnih izsledkov skrbnega pregleda.