Skip to main content Skip to search

Mladi računovodja 2022

Tekmovanje iz znanja računovodstva – Mladi računovodja – letos organiziramo četrtič. Namen dogodka je povezovanje študentov, podjetij, strokovnih združenj, povezovanje teorije s prakso in dvig zavednosti o pomenu računovodstva in revizije. Udeleženci se preizkusijo v reševanju izzivov iz prakse, sodelovanju v timu, učinkoviti predstavitvi ter preverijo svoje znanje s področja računovodstva, revizije, davkov in financ. Študenti navezujejo stike s potencialnimi delodajalci in gradijo svojo mrežo poznanstev. Delodajalci imajo možnost spoznati odličen kader in opazovati kako le-ta uporablja ključne veščine, ki jih zahteva sodobni poslovni svet.

Vsako podjetje izbere zmagovalno skupino, ki prejme 500 EUR DENARNE NAGRADE. Najboljših 5 individualnega tekmovanja na dodiplomski in podiplomski ravni prav tako prejmejo denarne nagrade. Vsak udeleženec pridobi še uradno potrdilo o sodelovanju za CV.

PRIDI IN IZSTOPI IZ MNOŽICE, PRIJAVI SE, SEDAJ NIMAŠ VEČ IZGOVORA!

 PRIJAVI SE TUKAJ!

 

KRAJŠI OPIS POTEKA TEKMOVANJA ZA LAŽJO PREDSTAVO TEKMOVALCEM:

Tekmovanje Mladi računovodja je sestavljeno iz dveh delov – teoretičnega dela ter študijskega primera. Prvi je na vrsti individualni teoretični del pri katerem je poudarek na znanju iz računovodstva in individualnem znanju, sledi mu pa še reševanje študijskega primera, kjer bodo študentje dokazali svoje znanje v računovodstvu, reviziji, davkih in financah ter s timskim delom potegovali za zmago.

Letos bo celotno tekmovanje izvedeno v enem dnevu. Teoretični del bo potekal že takoj zjutraj po uvodni prireditvi, dokler je koncentracija še na vrhuncu. Po teoretičnem preizkusu bodo posamezna podjetja predstavila študijske primere in na kratko razložila teorijo na kateri temeljijo, da bo samo reševanje študentom olajšano. Po predavanjih sledi večurno timsko reševanje študijskega primera, ki se konča s predstavitvijo rezultatov komisiji oziroma predstavnikom podjetja.

 

Študentje so po podjetjih razdeljeni že pred samim tekmovanjem glede na prijave, preference in upoštevanje uravnotežene zastopanosti različnih letnikov.

Zmagovalci študijskih primerov po posameznih podjetij in zmagovalci individualnega dela bodo razglašeni še isti večer na zaključni prireditvi, ko bodo tudi prejeli nagrade.