Društvo študentov računovodstva in revizije je 18. in 19. oktobra 2022 v sodelovanju z BDO Revizijo in Ekonomsko fakulteto v okviru predmeta Finančno računovodstvo prvič organiziralo dvodnevno delavnico z naslovom “Letno poročilo v praksi”.

Delavnica se je pričela z vodenim ogledom Luke Koper kjer smo skupaj s študenti bolje spoznali kako pristanišče deluje, kako raznolik tovor vsak dan potuje skozi luko, videli so različne načine dela s tovorom, se zavedali dejanske razsežnosti in pomena Luke Koper ter izvedeli kar nekaj zanimivih prigod.

Po ogledu smo se odpravili do kongresnega centra hotela Adria Ankaran, kjer je potekal praktični del delavnice. Predstavnici iz podjetja BDO Revizija, direktorici Mateja Vrankar in Maruša Hauptman, sta za študente najprej pripravili kratko teoretično predavanje o zakonskih zahtevah razkritij v letnih poročilih ter jim predstavili študijski primer, ki so ga morali študentje v nadaljevanju po skupinah treh članov rešiti. Študenti so morali pod drobnogled vzeti letno poročilo Luke Koper in s pomočjo različnih virov odgovoriti na vprašanja, ki so jih za njih vnaprej pripravili v BDO Reviziji. Vprašanja so od njih zahtevala pregled tako poslovnega dela letnega poročila, kot tudi vseh računovodskih izkazov in razkritij. Preveriti so morali ali so izkazi napravljeni skladno z zakonodajo in računovodskimi standardi ter podati komentarje na posamezne dele letnega poročila.

Študentje so z veliko vnemo na vprašanja odgovarjali vse do večera, ko so morali svoje odgovore tudi oddati. Sledil je prosti čas in večerja v hotelu, nato pa je sledilo skupno druženje in team building. Da bi se študentje med seboj bolje spoznali in povezali, so odigrali igro “dve resnici in ena laž”, kjer so, kot že samo ime pove, študentje vnaprej o sebi napisali dve resnični trdi in eno laž, preostali pa so morali ugibati kaj ne drži. Ob igri smo se veliko nasmejali in zagotovo tudi bolje spoznali.

Naslednji dan so, po zajtrku, sledile še predstavitve odgovorov in razglasitev najboljše skupine. Vsaka skupina je pripravila kratko prezentacijo s ključnimi ugotovitvami, ki so jih tudi predstavili. Vse skupine so pokazale veliko truda, a zmagovalna je bila lahko samo ena. Po tehtnem premisleku sta se predstavnici podjetja BDO Revizija odločili za skupino, ki ju je najbolj navdušila in jima podelili glavno nagrado. Vsi udeleženci so dodatno prejeli promocijski material podjetja BDO Revizija.

Na koncu je sledil še prosti čas na soncu, po kosilu pa odhod nazaj proti Ljubljani. Odšli smo polni novega znanja in lepih spominov.

Radi bi se zahvalili vsem študentom, ki so se udeležili delavnice, BDO Reviziji, ki je pripravila študijski primer in finančno podprla dogodek, profesorici Mini Ličen, ki je pomagala pri organizaciji dogodka in je spremljala študente na delavnici, Ekonomski fakulteti za finančno pomoč ter seveda članom Društva študentov računovodstva in revizije, ki so pomagali pri organizaciji. Še enkrat hvala vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi delavnice.